Varenr: NCD 344

CD

Boks med 8 CD-plater 24-sider booklet i A4-størrelse/ 4 idolkort / 2 historiske plakatar i A2-størrelse/ Totalt 160 melodiar + bonusspor / I salg fra 12. desember 2011/ / /INNHALD PÅ CD 1-8//// CD 1/ / 1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     2.16/ 2.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      1.25/ 3.  Lätta artilleriet, polka (Carl Gylling) Jularbotrion 1932   2.12/ 4.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55/ 5.  Bergslagsfröjd, vals (Erik Gylling) / Carl Jularbos kvintett med Eberhardt Jularbo 1956 2.53/ 6.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37/ 7.  Jularbominnen, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1947   2.57/ 8.  Tale - Lena Jularbo-Brauner       2.52/ 9. Fröjd på vischan, polka (Carl Jularbo) / Carl Jularbos kvartett 1948   2.42/ 10.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     2.40/ 11. Gamla Jularbotakter, polkettar / (Carl Jularbo)  Carl Jularbo solo 1931     2.35/ 12.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.15/ 13. Hästbytarvalsen (Sölve Strand) Carl Jularbos kapell 1960     2.51/ 14.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    2.23/ 15.  Uppsalaminnen, schottis (H. Broström) / Carl Jularbos kapell 1960    2.33/ 16.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.28/ 17. Sol över Norrland, vals (Gösta Westerlund) / Carl Jularbos kvintett 1955    2.41/ 18.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.56/ 19. Hammarforsens brus, vals (Albert Brännlund) / Carl Jularbos orkester 1947     2.55/ 20.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.34/ 21. Rostofskypolka (Porelli) Carl Jularbos kvartett 1947     2.51/ 22.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.23/ 23.  Älvan, hambo (Ruth Nordensson) Carl Jularbos kapell 1960     2.16/ 24.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.39/ 25. Livet i Finnskogarna, vals (Carl Jularbo – arr.: William Lind) / Jularbo-orkestern 1953   2.58/ 26.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    2.40/ 27. Fiol-Pelles egen vals (Helge Eriksson)  Jularbo-kvintetten 1935    3.13/ 28.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.57/ 29. Muckarpolka (Helge Eriksson) Carl Jularbos kvartett m/ Ebbe Jularbo 1956    2.26/ 30.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.57/ 31.  Dragspelsstep (trad.) Jularbo-Calle og Fiol-Pelle 1919    2.54/ 32.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 33. Svenska svängen, hambo (Olof Berg) Jularbo-trion 1934     2.54/ 34.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.34/ 35.  Siljans vågor, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1953     2.48/ 36.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.53/ 37. Farsans hambo (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kapell 1960     2.20/ 38.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.37/ 39. Vänerns vågor, vals (Carl Gylling) / Carl Jularbo, Jularbo jr. Emil Iwring, fiolin,   2.48/ Henry Lundin, bass 1937/ 40.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.50/ 41. Polkan går (R. Rydberg) Carl Jularbos kvartett 1948     2.57/ 42.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.43/ 43.  Hjort-Anders polska (Hjort-Anders Olsson) / Carl Jularbos kvartett, Oslo 1952   2.40///CD 2/ 1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.40/ 2.  Väddövalsen  (Ragnar Sundquist) Carl Jularbos kvintett 1954     2.57/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.29/ 4.  Dalkarsglädje, vals (Olle Johnny) Carl Jularbos kvintett 1957   3.21/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.52/ 6.  Nya Värmlandsvalsen (Carl Jularbo – arr.: Wilhelm Lind) / Jularbok-orkestern 1953    2.14/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.48/ 8.  Jämtgubben, polka  (Sölve Strand/ Gnesta-Kalle) Carl Jularbos kapell 1960       3.14/ 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.54/ 10.  Östgötahambo  (Sigrid Montgomery) / Tillägnad Östgöta Gille. Carl og Eberhardt Jularbo,   2.20/ Eric Öst, fiolin, Sven Erik Hallberg, gitar, Folke Eng, kontrabass, 1962/ 11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.41/ 12.  Gulaschbaronen,  vals (Erik Gylling) / Carl Jularbos kvintett 1954      2.53/ 13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.58/ 14.  En glad speleman, vals (Eric Öst) / Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958    2.16/ 15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.49/ 16. Vid Källsjön, vals (Viktor Löpare)/  Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo,    3.08/ Sven Stiberg, gitar, Folk Eng, kontrabass, 1957 / 17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.27/ 18. Dannviksvalsen (Lill-Acke Jakobsson) / Carl Jularbos kvintett 1954     3.05/ 19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.33/ 20. Höglundavalsen (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kapell 1960     2.50/ 21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.55/ 22.  Avestaforsens brus, vals (Carl Jularbo) / Carl & Eberhardt Jularbo, Giovanni Jaconelli,  2.52/ klarinett, Eric Öst, fiolin, Göte Lovén, gitar, / Gunnar Almstedt, kontrabass, 1961/ 23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.38/ 24. Huj va´det går, polka (Walle Söderlund) / Carl Jularbos orkester 1957     2.16/ 25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.38/ 26. Rask-Gustafs vals (Carl Jularbo) / Carl Jularbos kvartett 1952    2.32/ 27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.06/ 28. Bull-Pers hambo, (Carl Jularbo) / Carl Jularbos orkester 1946    2.49/ 29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.16/ 30.  Gammal dalavals, (Carl Jularbo)  / Carl Jularbos orkester 1952   2.47/ 31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.24/ 32. Följ med mej Elisabeth, foxtrot (Jules SylvainJokern)    3.08/ Hilmar Borgeling med Carl Jularbos dragspelsorkester 1938/ 33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.42/ 34.  Bondvals, (Theodor Pinet) Carl Jularbos orkester med/ Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957 3.01/ 35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.42/ 36. Jularbo-schottis, (Carl Jularbo) Carl Jularbo, Eric Öst / og Giovanni Jaconelli 1959    2.25/ 37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.30/ 38. Drömmen om Elin, vals (Carl Jularbo) Carl & Eberhardt Jularbo, / Giovanni Jaconelli, 3.07/ Eric Öst, Göte Lovén, Gunnar Almstedt 1961/ 39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.58/ 40. Lördagsnatt, (Klonken), schottis (S. Westbye/ Fritz Gustaf) Gösta Jensen med    2.59/ Carl Jularbos kvartett 1948/ 41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.26/ 42.  En böljedans/ KSS-valsen, (D. Hellström/ G. Svenning) Å. Grönberg m/ Carl Jularbos ork. 1943 2.53//CD 3/ 1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.20/ 2.  Livet i Finnskogarna, vals (Carl Jularbo) Sven-Olof Sandberg med Eberhardt Jularbos orkester   2.54/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.30/ 4.  Vi gå om bord på Maria Albertina, sjömansstep (Helge Lindberg) Karl Karlsson Jularbo og  3.05/ Eric Gylling med refrengsång av A. Rolén 1925/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55/ 6.  Valsens ros (Trad.) Mesterboksaren Harry Persson, munnspel,  med Jularbo sen. og Jularbo jr. 1944  2.58/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.23/ 8.  Alla skarpa grabbars hambo, (Karl Larsson) Carl Jularbos orkester 1957       2.47/ 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.42/ 10.  Lapp-Nils vals, (Oppt. Gösta Westerlund) Carl Jularbos orkester 1953    2.34/ 11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.26/ 12.  Höstflox, vals (Kvintus Söderqvist) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst    2.58/ 13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.32/ 14.  Amerikansk Jularbo-vals, (Walter Eriksson) Carl Jularbos kvintett 1954    2.40/ 15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.33/ 16. Läppsnuvan, hambo (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt jularbo 1956  2.30/ 17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28/ 18. Kalles vals, (Erik Olof Eriksson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959     3.24/ 19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.42/ 20. Karl Jerker speleman, polka (Gustaf Westerman) Carl Jularbos kvartett 1946     2.57/ 21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.50/ 22.  Ta det med ro, vals (Ingel A. Myrbraaten) Carl Jularbo på durspel 1962   2.15/ 23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 24. Te dans med Karlstadtösera, schottis (E. Upström) Carl Jularbos kvartett 1952     2.43/ 25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.05/ 26. Midnattsol över Pajala, vals (Carl og Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos kapell 1960  2.30/ 27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.09/ 28. Fäbodstintans hambo (Carl Gylling) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959    3.05/ 29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.31/ 30.  En stjärnenatt, vals (Ejnar Westling) Carl og Eberhardt Jularbo, E. Öst, G. Jackonelli 1959 2.48/ 31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.22/ 32. Rena rama nyset, hambo (Helge Eriksson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst,    2.52/ G. Jackonelli 1959/ 33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.18/ 34.  Hembygdstoner, vals (Ivan Thelmé) Carl Jularbos orkester 1957   3.43/ 35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.46/ 36. Eskilstunaminnen, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1957     3.29/ 37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.18/ 38. Norgeminnen, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo,    2.51/ Sven Stiberg, gitar, Folke Eng bass 1957/ 39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.39/ 40. Hilsen til Hamar/ Sörensens reinlender, (A. Sørensen) Carl og Eberhardt Jularbo,  2.22/ Eric Öst 1958/ 41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.31/ 42.  Tänk om jag kunne spela dragspel som Calle Jularbo, vals (Thore Skogman)    2.32/ Thore Skogman med Carl Jularbos orkester 1961/ 43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.18/ 44.  Kul i backen,  polka (Tore Pettersson) Carl og Eberhardt Jularbo, Giovanni Jaconelli, Eric Öst,  2.13/ Sven Erik Hallberg, gitar, Folke Eng, bass 1962//CD 4/1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.06/ 2.  Sprattelgubben, schottis (Leif Roos) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,    2.17/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng, 1962/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.25/ 4.  På lördagskvällen, vals (Carl Jularbo) Carl og Eberhardt jularbo, Eric Öst, Jaconelli 1959 3.31/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.12/ 6.  Handklaverslåt, schottis (Otto Hultner)  Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst,    2.15/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.15/ 8.  Vals från Klarälven (Jokern) Harry Persson, munnspel med Carl Jularbos orkester 1938     2.40/ 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.17/ 10.  Eva-polka (Eberhardt Jularbo)  Carl Jularbos kvintett 1954    2.49/ 11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.21/ 12.  I granskogen, vals (Oppt. Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1953     2.22/ 13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.18/ 14.  Kol-Olles polka (Tore Pettersson) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,    2.36/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng, 1962/ 15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.31/ 16. Minnen från Hyltebruk, vals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kapell 1960    2.34/ 17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19/ 18. Västgötasväng, hambo (Arr. Karl Grönstedt)  Carl Jularbos kvintett 1957     2.15/ 19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.28/ 20. Åkerby-vals (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kvintett 1942     2.20/ 21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.40/ 22.  Gubben och gumman, schottis (Trad.) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   2.25/ 23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.20/ 24. Semestervalsen (Sune Nilsson) Carø og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959     2.58/ 25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.29/ 26. Doris Marianne, vals (Åke Fagerlund) Harry Brandelius med Carl Jularbos orkester 1944 2.44/ 27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.06/ 28. Full fräs, polka (Arnt Haugen) Carl Jularbos kvintett 1954   2.29/ 29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.46/ 30.  Stuvarevalsen (Lasse Dahlquist) Anders Börje med Carl Jularbos orkester 1943   2.55/ 31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19/ 32. Flickan hon går till dans, hambo (Gustav Lindh) Carl og Eberhardt Jularbo, Giovanni  2.15/ Jaconelli, Eric Öst, Sven Erik Hallberg, gitar, Folke Eng, kontrabass 1962/ 33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.22/ 34.  Friarevalsen (David Hellström) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957 2.48/ 35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.44/ 36. Spåvalsen (Jules Sylvain) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957  2.42/ 37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.07/ 38. Nätt och lätt, hambo (Nisse L. Lindström) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958  2.55 CD4/Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.26/ 40. Sjötorpsvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo,   2.52/Sven Stiberg, Folke Eng 1957/41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28/ 42.  Osbyminnen, hambo (Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos orkester 1941   2.52/ 43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19/ 44.  Arholmavalsen (Elbert Carlsson)  Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst og    2.42/ Giovanni Jaconelli 1959/ 45.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 46.  Åsbergspolka (Oppt. Sölve Strand) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst    2.23/ og Giovanni Jaconelli 1959/ 47.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.35/48.  Finskavalsen (Oppt. H. Walroth) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   2.45//CD 5 //1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.15/ 2.  Nämndemansmoras hambo (Martin Hellquist) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,  2.14/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 4.  Jungfrun på Junfrusund, vals (Nils-Georg) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1956 2.55/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36/ 6.  Skänningevalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvintett 1955    2.37/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55/ 8.  Avestaminnen, vals (Hedlund) Carl Jularbos kvintett 1948       2.48/ 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.19/ 10.  Skogsblommor, schottis (Printz) Carl Jularbos kvartett 1948    3.01/ 11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.45/ 12.  Vals i lekstugan (Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos orkester 1954      3.14/ 13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.23/ 14.  Pagla-hambo (P. Johansson) Carl Jularbos kvintettmed Eberhardt Jularbo 1956    3.19/ 15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.38/ 16. Skärsommernatten, vals (Per Bolstad) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst,  3.17/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.24/ 18. På vischan, hambo (David Hellström) Carl og Eberhardt Jularbo, Jaconelli, Eric Öst, 2.24/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.45/ 20. Balettmästeren, vals (Michael Wettese) Jularbo jr. kvintett med Sölve Strand     2.39/ 21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.42/ 22.  Turnéluft, polka (Gnesta-Kalle/ Eric Öst) Carl og Eberhardt Jularbo,    2.35/ Eric Öst, Giovann Jaconelli 1959/ 23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.45/ 24. Konvaljens avsked, vals (Lindblad)  Carl Jularbos kvintett 1948     3.02/ 25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.00/ 26. Dans på Ekängen, hambo (Carl Jularbo)  Carl Jularbos kvartett 1948   2.58/ 27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 28. Vendelas vals (Evert Wallin) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959    3.05/ 29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.21/ 30.  Ölandstöser, schottis (Otto Hultner) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo   2.38/ og Eric Öst 1947/ 31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28/ 32. Hästbovals (Sven Olof Nilsson) Carl og Eberhardt Jularbo,Jaconelli, Eric Öst,   1.50/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37/ 34.  Dalahambo (Carl Lidman)  Carl Jularbos orkester 1953   3.15/ 35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.38/ 36. Min favoritvals (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1952   2.48/ 37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      1.20/ 38. Sollerövalsen (E. Bökertz) Carl Jularbos kvintett 1953     2.58/ 39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     1.05/ 40. Norskavalsen (C. Pedersen) Carl og Eberhardt jularbo,Eric Öst og Giovanni Jaconelli 1959   2.49/ 41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.16/ 42.  Knäpp-polka (Robert Palm) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst og Giovanni Jaconell 1959 2.07/ 43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.28/ 44.  Vals på Österskär (Eberhardt Jularbo)  Carl Jularbos kapell 1960   2.30// CD 6// 1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.30/ 2.  En böljesång i solnedgång, vals (Jules Sylvain) Carl og Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1959 2.50/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36/ 4.  En lappad vals (Carl Jularbo) Carl Jularbo solo 1931   2.54/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19/ 6.  Alla vackra flickors hambo (Anders Saus) Carl Jularbos kvintett og Arvid Sundin, piano, 1956  2.34/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.53/ 8.  Ofärnevalsen (Oscar Persson) Carl Jularbos kvartett 1952       2.43/ 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.31/ 10.  Trollebo-schottis (Gösta Sundqvist) Carl Jularbos orkester med Eberhardt Jularbo og Eric Öst 1957  2.59/ 11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.28/ 12.  Eldarevalsen (Evert Taube) Carl Jularbos orkester med Sölve Strand og Eberhardt Jularbo 1955    2.49/ 13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.19/ 14.  Lyckliga Henriks polka (Oppt. Olle Johnny) Carl Jularbos kapell 1960    2.34/ 15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.43/ 16. Hemlängtan, vals (Cotton Collins) Carl Jularbos orkester 1956    2.58/ 17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36/ 18. Spiskroksvalsen (Karl Gustaf Lundin)  Carl Jularbos kvartett 1952   2.54/ 19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37/ 20. En fäbofröjd, vals  (Lill-Acke Jakobsson) Carl Jularbos orkester 1953     3.08/ 21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.29/ 22.  Jennys hambo (Inga-Lill Rosswald) Carl Jularbos ensemble med Eberhardt Jularbo  2.25/ og Sölve Strand 1955/ 23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.59/ 24. Sørensens vals (Anders Sørensen) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958     2.21/ 25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.09/ 26. Gärdebylåten (Hjort-Anders Olsson) Carl Jularbos orkester 1957   2.53/ 27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.26/ 28. Fyrvaktarvalsen (Einar Westling) Carl og Eberhardt jularbo, Eric Öst 1959    2.51/ 29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      1.00/ 30.  Frykdalsdans nr. 2 (Willners) Carl Jularbos kvintett 1948   2.49/ 31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 32. Trestegsvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1956   2.37/ 33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.29/ 34.  Nudistpolka (Evert Taube) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst, Giovanni Jaconelli 1959 1.59/ 35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.27/ 36. Bøkeviksvalsen (Paul Nyström) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   3.06/ 37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.50/ 38. Calle Basuns schottis (K. Larsson) Carl Jularbos orkester 1957     3.00/ 39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.58/ 40. Dansen den går uppå Svinsta skär, vals (Gideon Wahlberg) Carl og Eberhardt Jularbo, 3.05/ Eric Öst, Giovanni Jaconelli 1959/ 41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.14/ 42.  Isabella, vals (H. Dacre) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst, Giovanni Jaconelli 1959 2.31/ 43.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.31/ 44.  Nya Jularbo-valsen (Carl Jularbo) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   3.16//CD 7//1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.27/ 2.  Katja-hambo (Eberhardt Jularbo) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1957   2.32/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    1.20/ 4.  Sommarlustvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos orkester 1953   3.00/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.15/ 6.  Annika, schottis (Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1950    2.40/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.21/ 8.  Barndomsminnen, vals (Viktor Öst) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958       2.58/ 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.21/ 10.  Brage Gilles hambo (Carl Bernström) Carl Jularbos kvintett 1953    2.49/ 11. Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.17/ 12.  Ubåts-valsen (Fred Winter) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo 1956      2.50/ 13. Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.14/ 14.  Dans på logen, vals (V. Widqvist) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958    2.32/ 15.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.25/ 16. Fiolen min, vals (Jon Eric Öst) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958    3.00/ 17.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.57/ 18. Bondhambo från Bergslagen (Trad.) Jularbo-Calle, dragspelssolo 1921   3.03/ 19.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.50/ 20. Skedvikkullans brudvals (John Weiland) Carl Jularbos orkester 1953     2.53/ 21.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.22/ 22.  Röjan-polka (Sölve Strand) Carl Jularbos ensemble med Sölve Strand og Jularbo jr  2.17/ 23.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.18/ 24. Luddes vals (Nisse L. Lindström) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958     2.53/ 25.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.35/ 26. Karneval-polka (Ernest Bucalossi) Carl Jularbos kvartett med Eberhardt Jularbo   2.51/ 27.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.55/ 28. Nya Furuviksvalsen (Wilhelm Östlund) Carl Jularbos kvartett 1952    2.35/ 29.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.28/ 30.  Livet i Granhede, hambo  (Ragnar Sundquist) Carl Jularbos kvartett 1950   2.35/ 31.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.15/ 32. Klamp och stamp, schottis (Tore Pettersson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst, Jaconelli,  2.41/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 33.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.36/ 34.  Vind i seglen, vals (Sune Waldimir) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1958   2.49/ 35.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.24/ 36. Finnmarksvalsen (Carl Jularbo) Carl Jularbos ensemble med Sölve Strand og Jularbo jr. 1955 2.49/ 37.  Tale - Lena Jularbo-Brauner      0.26/ 38. Per-Eriks vals (Walter Eriksson) Carl Jularbo med Sölve Strand,    2.50/ Göte Lovén, gitar, Roland Bengts-son, bass 1956/ 39.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.26/ 40. Dansa lilla Lisa (Holger Andersson) Carl og Eberhardt jularbo, Eric Öst, Jaconelli,   2.40/ Sven Erik Hallberg, Folke Eng 1962/ 41.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.30/42.  Magdeburgervals (Erik Olof Eriksson) Carl og Eberhardt Jularbo, Eric Öst 1959   2.55//CD 8// 1.  Tale - Lena Jularbo-Brauner     0.37/ 2.  Lyckobringaren, vals (Trad/ Carl Jularbo) Carl Jularbos kvartett 1947   2.59/ 3.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.36/ 4.  Midsommarhambo (Brandegren) Carl og Eberhardt Jularbo,    2.28/ Eric Öst 1958/ 5.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.33/ 6.  I en grönmålad båt, vals (Fryman-Paddock)  Carl og Eberhardt Jularbo,    2.28/ Eric Öst 1958/ 7.  Tale - Lena Jularbo-Brauner    0.17/ 8.  Calle Schewens vals (Evert Taube) Carl Jularbos ensemble    3.00/ med Sölve Strand og Jularbo jr. 1955 / 9. Tale - Lena Jularbo-Brauner   0.05/ 10.  Min första komposition (Carl Jularbo)   0.22/ BONUSMATERIELL:/ 11. Tale - Reidar Opsal     0.26/ 12.  ”Frukostklubben”      8.21/ 13. Tale - Reidar Opsal   0.19/ 14.  Gränsvalsen (Carl Jularbo) Ebbe Jularbo og Rolf Dahlström   0.43/ 15.  Radioprogram - Intervjuer: Kjell Opsal 1981                                                                  23.12/ 16. Tale - Reidar Opsal   0.09/ 17.  Carl Jularbo fortel på 60-talet   1.25/ 18. Tale - Reidar Opsal   0.13/ 19.  Livet i Finnskogarna (Carl Jularbo) LIVE på Sjøholt   2.13/ med Ebbe Jularbo og 50 trekkspelarar

Kr. 495,-

Antall:

Handlekurv

Du har 0 varer i kurven

NORILDAVISA NR. 5-2017:Norildavisa nr. 6-2017
kjem ut i begynnelsen av
desember 2017.
Bestill abonnement
for 2017 på
post@norilds.no
(kr. 300,- for 6 nr.)

Norilds på

YOUTUBE
Klikk her!

Norilds på:

 

  

 

www.norilds.no  NO - 6240 Ørskog
tlf: 70 27 36 00
fax:  70 27 36 09
e-post: post@norilds.no